27April2011 SALMONSENS ARKIVSIRKUS

The arkivsirkus is back! This time Møllerhaug & Eide will do live archiving to the songs of Attila Csihar and Jaap Blonk. Also Karen Skogs Orkester will play their beautiful instruments.

Attila Csihar aka Void ov Voices (Mayhem/ SUNN 0)))
Jaap Blonk
Karen Skog Orkester
Møllerhaug & Eide (Live-arkivering)

read more (norwegian)


23May2011 Salmonsens Arkivsirkus

I mange borgalege heimar på tjuetalet sa man at Salmonsens Konversationsleksikon var som å ha ein hest i bokhylla. Lærmengda i permane tilsvara ein heil hingst. Det megalomane 24 bind store norsk-danske leksikon. Trykt av ein dedikert dansk boktrykkar – Isaac Salmonsen og hans namnlause bror. Tusenvis av artiklar om for lengst utdøydde dyr, ideologiar og mennesketypar.
Desse artiklane blei arkiverte live av Nicholas H. Møllerhaug & Espen Sommer Eide (aka Pilota – som tidlegare drifta Trollofonen, Klubb Pilota, Rural Readers m.m.) på Landmark 30.04.2011 – ved å bruke eit nytt digitaliseringssystem. Spesialutvikla for anledninga. Arkivmaterialet blei umiddelbart bli kommentert live av to legendariske sjangersprengande songarar: Jaap Blonk og Attila Csihar.


04December2012 B-post dialogue

A dialogue between me and my long-time collaborator Nicholas H. Møllerhaug is now printed in the art journal B-Post. Also available online with a sound montage we made some years back.